Archiv novinek

 • Bozp

  4. 1. 2018

  Změna adresy od 1. 1. 2018

  Dovolujeme si vás upozornit, že od 1. 1. 2018 budeme sídlit na nové adrese. Zůstáváme nadále v areálu Nagano, U Nákladového nádraží, přesouváme se pouze do vedlejší budovy s číslem popisným 10.

  26. 9. 2017

  Summit Zdravé pracoviště pro rok 2017

  Summit Zdravé pracoviště, který završí kampaň na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, se uskuteční ve španělském Bilbau ve dnech 21.–22. listopadu.

  31. 8. 2017

  Pozvánka na odborný seminář Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

  Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky kvality života ohrožených skupin zaměstnanců. Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ se účastníci seznámí s prezentacemi k vybraným aspektům kvality pracovního života a jejich subjektivnímu vnímání u osob 50+, možnostem pracovního života v sociálních podnicích pro osoby 50+ a další ohrožené skupiny, generační výměně v podnicích z pohledu kvality života osob 50+, problematice získávání pracovního místa pro kandidáty 50+. Seminář se koná ve středu 13. září 2017 od 9.00 hodin v Klubu C, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 961/129, 165 00 Praha-Suchdol.

  19. 4. 2017

  Pozvánka na 6. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Zveme Vás na v pořadí již 6. ročník konference k pracovnímu právu, kterou spolupořádá časopis Práce a mzda a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV).

  20. 1. 2017

  Státní úřad inspekce práce vydal výsledky své činnosti za prosinec 2016

  Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli během posledního měsíce loňského roku celkem 1 588 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce celkem 305 pokut v celkové výši 14 759 045 Kč. Více informací získáte na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

  11. 1. 2017

  E-knihovna publikací o BOZP

  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nabízí na svých webových stránkách knihovnu publikací o BOZP, které jsou ke stažení zdarma. Třídit je můžete dle jazyka, zaměření či dle klíčových slov.

  3. 1. 2017

  Inspekce práce za letošní rok eviduje přes 33 tisíc pracovních úrazů

  Za leden až listopad 2016 eviduje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 33 456 pracovních úrazů. 92 pracovních úrazů bylo smrtelných, 1 196 úrazů evidují inspektoři jako závažné s hospitalizací nad 5 dnů a 32 168 spadá do kategorie ostatních pracovních úrazů.

  22. 12. 2016

  PF 2017

  Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2017 Vám přeje redakce časopisu a portálu Bezpečnost a hygiena práce

  21. 12. 2016

  Přihlašte své děti do soutěže Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů (věková skupina do 16 let)

  19. 12. 2016

  Přihlašte se na kurz Praktické aspekty prevence rizik

  Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví pořádá 9. 2. 2017 a 23. 2. 2017 v Inovačním centru společnosti 3M Česko odborný vzdělávací seminář se zaměřením na oblast hodnocení pracovních rizik, způsobů jejich snižování a na důsledky, které vznikají při podceňování či neznalosti rizik v praxi.

  14. 12. 2016

  Komentář k Zákonu o inspekci práce

  Nevíte si rady se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb.? Kupte si náš komentář k tomuto zákonu, který Vám srozumitelnou formou podá problematiku zaměstnávání a bezpečnosti práce.

  30. 11. 2016

  Státní úřad inspekce práce vydal Zpravodaj 4/2016

  Státní úřad inspekce práce ve spolupráci s Národním informačním, vzdělávacím a osvětovým střediskem bezpečnosti práce při Výzkumném ústavu bezpečnosti práce vydal nové číslo Zpravodaje 4/2016, ve kterém se dozvíte novinky z oblasti BOZP.

  21. 11. 2016

  Kniha Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce

  Kniha Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní správě a v bezpečnostních sborech. Také v ní najdete základní informace o oblastech, které se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých technických normách.

  14. 11. 2016

  Karty BOZP na portálu BOZP online

  Novinkou na portálu BOZP online jsou profesní karty BOZP, které pro Vás vytvořil Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví. Jedná se o metodickou pomůcku, která by měla pomoci implementovat do firmy části zákoníku týkající se BOZP.

  7. 11. 2016

  Novinka - archiv časopisu Bezpečnost a hygiena práce

  Jako novinku na portálu BOZP online jsme pro Vás připravili archiv časopisu Bezpečnost a hygiena práce od roku 2014. Najdete ho v hlavním menu BOZP online.

  2. 11. 2016

  Nové evropské pokyny pro inspektory práce

  Výbor vrchních inspektorů práce a ministr práce Nizozemska zveřejnili nové pokyny pro inspektory práce se zaměřením na rizika týkajících se respirabilního krystalického oxidu křemičitého na stavbách.

  25. 10. 2016

  Evropský týden pro zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

  V tomto týdnu od 24. 10. do 28. 10. 2016 probíhá Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem kampaně je propagovat udržitelný pracovní život a bezpečné a zdravé podmínky pro všechny bez rozdílu věku.

  24. 10. 2016

  Státní úřad inspekce práce vydal Zpravodaj 3/2016

  Státní úřad inspekce práce ve spolupráci s Národním informačním, vzdělávacím a osvětovým střediskem bezpečnosti práce při Výzkumném ústavu bezpečnosti práce vydal nové číslo Zpravodaje 3/2016, ve kterém se dozvíte novinky z oblasti BOZP.

  20. 10. 2016

  Vyšla e-příručka Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny

  European Agency for Safety and Health at Work vydala e-příručku s názvem Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny. Příručka má ukázat, jak se lze vyrovnat s problémy na pracovišti, které souvisejí s věkem zaměstnance.

  19. 10. 2016

  Pozvánka na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR 2016

  31. října 2016 od 9:30 do 16:30 hod. se koná v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 4. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016.

  18. 10. 2016

  Systémové řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích

  Nově v nakladatelství Wolters Kluwer vyšla publikace, jejímž cílem je čtenářsky srozumitelným způsobem vysvětlit problematiku systémového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích.

  13. 5. 2015

  4. odborná konference k pracovnímu právu

  Časopis Práce a mzda pořádá ve spolupráci s Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů již 4. ročník odborné konference k pracovnímu právu. Akce proběhne 28.5. 2015 v Clarion Congress Hotel Prague

  12. 5. 2015

  Redaktor/ka BOZP

  Do redakce časopisu BHP hledáme kolegyni/kolegu zodpovědného za rozvoj oblasti BOZP.

  9. 3. 2015

  Odborné semináře pro předplatilele

  Aktuální seminář "Práce zakázané těhotným a mladistvým a novela zákona o ochraně veřejného zdraví" se zvýhodněnou cenou pro předplatitele časopisu BHP.

  9. 3. 2015

  Odborné semináře pro předplatilele

  Aktuální seminář "Bezpečné nakládání s chemickými látkami" se zvýhodněnou cenu pro předplatitele časopisu BHP.

1 2 3 4 >

Zpět na seznam všech novinek

Přihlášení uživatele